Legeria orokorra

BGAE-ei buruzko legeria orokorra Eusko Legebiltzarrak eta Eusko Jaurlaritzak onartutako araudiak osatzen du.

Eskumen fiskala

Euskal Autonomia Erkidegoan, zerga-arloko eskumenak, Ekonomia Itunaren arabera, foru-aldundiei eta lurralde historikoetako batzar nagusiei dagozkie, Autonomia Estatutuak (EZKO) harmonizazioaren, koordinazioaren eta lankidetzaren arloan Eusko Jaurlaritzari aitortzen dizkion eskumenak alde batera utzi gabe.

Legeria nazioartekoa

Legeria substantiboa

Legeria fiskala

OECDko herrialdeetan gizarte-aurreikuspen osagarriko tresnei eskuarki ematen zaien zerga-tratamendua aldekoa eta pizgarria izaten da, eta normalean SST printzipioari jarraitzen diote, hau da:

  • Ekarpenerako zerga-salbuespena.
  • Ekarpenak sortutako etekinetarako salbuespena.
  • Jasotako prestazioen tributazioa.

Informazioa

Ekarpenak

Prestazioak

Jakin beharko zenukeen guztia

Araudia