Aurreikuspeneko eskuliburua

BGAEetako gobernu organoetako kideen prestakuntzarako bideratutako gizarte aurreikuspen arloko prestakuntza ikastaroen eskuliburua.