Memoriak eta Datuak (Eusko Jaurlaritza)

DATUAK
BGAEei buruzko datu estatistikoak
2017. URTEA
Gizarte Aurreikuspen Osagarria Euskadin
    Gizarte Aurreikuspen Osagarria Euskadin 2017 (bigarren eta hirugarren zutabea)-Laburpena Eusko Jaurlaritza
    Deskargatu
2016. URTEA
Gizarte Aurreikuspen Osagarria Euskadin
    Gizarte Aurreikuspen Osagarria Euskadin 2016 (bigarren eta hirugarren zutabea)-Laburpena Eusko Jaurlaritza
    Deskargatu