Memoriak eta Datuak (Eusko Jaurlaritza)

DATUAK
BGAEei buruzko datu estatistikoak
2006. URTEA
Gizarte Aurreikuspen Osagarria Euskadin
  Gizarte Aurreikuspen Osagarriaren Adierazleetan oinarritutako diagnostikoa. Eusko Jaurlaritza
  Deskargatu
2005. URTEA
Gizarte Aurreikuspen Osagarria Euskadin
  Gizarte Aurreikuspen Osagarriaren Adierazleetan oinarritutako diagnostikoa Eusko Jaurlaritza
  Deskargatu
2004. URTEA
Estatistika-kontularitza memoria
  Dokumentu honetan jasota daude 2003. urteari dagozkion BGAEen datu garrantzitsuenak, eta aldagai esanguratsuenetan izan den eboluzioa ere bai. Justizia, Enplegua eta Gizarte Segurantza saila
  Deskargatu
  Euskadiko gizarte aurreikuspenari buruzko datuak. Justizia, Enplegua eta Gizarte Segurantza saila Deskargatu
  Deskargatu
  Euskadiko gizarte aurreikuspenari buruzko grafikoak Justizia, Enplegua eta Gizarte Segurantza saila.
  Deskargatu
2003. URTEA
Estatistika-kontularitzako 2003ko memoria
  Dokumentu honetan jasota daude 2003. urteari dagozkion BGAEen datu garrantzitsuenak, eta aldagai esanguratsuenetan izan den eboluzioa ere bai. Justizia, Enplegua eta Gizarte Segurantza saila.
  Deskargatu
  Finkatutako balantzea egun honetan: 03.12.31 Eusko Jaurlaritzako Justizia, Enplegua eta Gizarte Segurantza saila
  Deskargatu
  Emaitza kontua egun honetan; 03.12.31 Eusko Jaurlaritzako Justizia, Enplegua eta Gizarte Segurantza saila
  Deskargatu
2002. URTEA
Estatistika-kontularitza memoria
  Datu esanguratsuenak. Eusko Jaurlaritzako Justizia, Enplegua eta Gizarte Segurantzako
  Deskargatu