Memoriak eta Datuak (Eusko Jaurlaritza)

DATU ESTATISTIKOAK
Eusko Jaurlaritza
2018ko Gizarte Aurreikuspen Osagarriaren Txostena
Eusko Jaurlaritza