Prestazioen fiskalitatea

BGAEek ordaindutako prestazio guztiak, eta erreskateagatik ordaindutako kopuruak ere bai, lan pertsonalaren erabateko errendimendutzat jotzen dira, are atxikipenari dagokionean ere.

  • Baldin eta kapital bezala jasotzen badira (aldi bakar batean), %40ko jaitsiera izango dute, lehenengo aldian 300.000 €ko zenbatekora arte.
  • Errenta bezala kobratzen baldin badira, zerga oinarri orokorrean sartzen dira bere zenbatekoaren %100ean.
  • Era Mistoan jasotzen baldin badira, %40ko jaitsiera kapital bezala kobratutakoari bakarrik aplikatu ahal izango zaio, 300.000 euro bitarteko zenbatekora arte.
  • Desgaitasunen bat duten pertsonek Errenta moduan jasotzen badute; erabil dezaketen salbuespena lanbide arteko gutxieneko soldata bider hiru bitartekoa da.

 

downloadprestazioen taula jaitsi