Hipotesi praktikoak

Adibide praktiko batzuk ikusiko ditugu, ekarpenen eta prestazioen zerga-ondorioak hauteman ahal izan daitezen.

Lotura interesgarriak

linkBizkaiako Foru Aldundiaren gida fiskala

downloadEkarpen eta aportazioen fiskalitatea

 

Ekarpenen adibide praktikoa

56 urteko laguna, irabazpidezko erregimenean ezkondua

  • 56 urteko zergapekoa, irabazpidezko erregimenean ezkondua eta zerga eraginetarako Euskadin bizi dena.
  • Zergapekoaren laneko errendimenduak: 20.000 €
  • Ezkontidearen laneko errendimenduak: 3.000 € (urtean 8.000 euro baino gutxiago)
  • Zergapekoak ezkonlagunaren alde jarritakoa (ezkontideak 8.000 €  baino gutxiagoko diru-sarrerak izanik, 3.000 €, hain zuzen): 2.000 €
  • Zergapekoak BGAErako jarritakoa: 5.000 € (enplegu BGAEan berak jarritako 2.000 €; enpresak jarritako 2.000 €; zergapekoak berak banan-banakakako edo elkartutako BGAEan jarritako 1.000 €)

Prestazioen adibide praktikoa

Kasuistika berezirik gabeko zergapekoa

  • Aurtengo urtean, BGAEaren bazkide den lagunak 10.000 € jaso ditu kapital moduan, bere eskubideak berreskuratu dituelako, 10 urte baino gehiagoko antzinatasuna baitauka BGAEan.

PFEZn sartu du jasotako kapitalaren %60.

  • Hiru urte geroago, 65 urte bete ditu, eta 6.000 € jaso ditu beste BGAE batetik kapital moduan.

PFEZn sartu du jasotako kapitalaren %60.

  • Zortzi urte geroago, erretiroko 5.000 € kobratu ditu kapital moduan.

PFEZn sartu du jasotako kapitalaren %100.