Fiskalitatea

Zerga konpetentzia eta arautegia

Euskal Herrian, Kontzertu Ekonomikoa aintzat hartuta, Lurralde Historiko bakoitzeko Foru Aldundi eta Batzar Nagusiei dagozkie zerga arloko konpetentziak,  kalterik eragin gabe Autonomia Estatutuaren arabera Eusko Jaurlaritzari aitortzen zaizkion harmonizazioa, koordinazioa eta elkarlanari dagozkion konpetentziei (EZKO).