Ekarpen adibideak

Jarraian, adibide praktiko bat ikusiko dugu, ekarpenen zerga ondorioak hobeto ezagutzeko.

 

Adibide praktikoa

56 urteko laguna, irabazpidezko erregimenean ezkondua

   • 56 urteko zergapekoa, irabazpidezko erregimenean ezkondua eta zerga eraginetarako Euskadin bizi dena.
   • Zergapekoaren laneko errendimenduak: 20.000 €
   • Ezkontidearen laneko errendimenduak: 3.000 € (urtean 8.000 euro baino gutxiago)
   • Zergapekoak ezkonlagunaren alde jarritakoa (ezkontideak 8.000 € baino gutxiagoko diru-sarrerak izanik, 3.000 €, hain zuzen): 2.000 €
   • Zergapekoak BGAErako jarritakoa: 5.000 € (enpleguko BGAEan berak jarritako 2.000 €; enpresak jarritako 2.000 €; zergapekoak berak banan-banakako edo elkartutako BGAEan jarritako 1.000 €)