Sektoreko berriak

BGAEek ordaindutako prestazioak 835 milioi eurotik gora 2017an.
Euskadiko Gizarte Aurreikuspeneko ondarea 25.000 milioi eurotik hurbil. Ekarpenak arinki gehitu dira. Bazkide kopuruak aurreko ekitaldikoari eusten dio.  2017ko ekitaldian zehar BGAEek gauzatutako prestazioak 835…