Sektoreko berriak

BGAEek ordaindutako prestazioak 870 milioi eurotik gora 2016an.
  Euskadiko Gizarte Aurreikuspeneko ondarea 24.000 milioi eurotik gora lehendabizikoz. Ekarpenek goranzko joera berreskuratzen dute. Bazkide kopuruak aurreko ekitaldiokoari eusten dio.   2016ko ekitaldian zehar…