Oinarrizko ikastaroa

Hemen eskura dezakezu gizarte aurreikuspen osagarriko oinarrizko ikastaroari buruzko dokumentazioa..

downloadErakundeak eta Fiskalitatea

downloadInbertsio Finantzarioak BGAEetan

downloadKapitalizatutako Pentsio Sistemen funtzionamendua